PRIORITAT

prioritatL’entitat PRIORITAT, nascuda el 2007, aglutina el teixit socioeconòmic i cultural del Priorat entorn als valors del paisatge cultural del Priorat, amb l’objectiu de tirar endavant la candidatura a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània.

L’entitat compta també amb els suports del món polític i acadèmic.

Els valors que sustenten l’entitat i el projecte de candidatura marquen la pauta dels pilars bàsics que han de fonamentar el model propi de desenvolupament socioeconòmic per a la comarca.

El procès de candidatura a la UNESCO implica un seguit de requisits i d’acompliment de protocols, tant acadèmics com institucionals i de compromisos de gestió, que des de PRIORITAT es planifiquen i coordinen, amb les implicacions i suports necessaris en cada etapa.

La Llista del Patrimoni Mundial reconeix els béns que la UNESCO considera que tenen un valor universal exepcepcional en base a criteris específics per a cada categoria. La categoria de “paisatges culturals” inclou aquells espais que il·lustren la interacció entre l’home i la natura al llarg de la història.

El nostre paisatge, que representa de manera excepcional aquesta interacció en un espai mediterrani de terra endins, té una diversitat, una complexitat, una nitidesa i una dimensió immaterial, mantingudes al llarg de la història i vives encara avui que el fan mereixedor del reconeixement de la UNESCO

La inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial implica el reconeixement dels valors patrimonials propis a escala mundial. Es a dir el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània encara viva, i la innovació i creativitat amb projecció de futur.

El reconeixement de la UNESCO suposa la difusió d’aquests valors i, de retruc dels productes i serveis que s’hi relacionen. I comporta efectes dinamitzadors derivats de la major difusió i vlaoració.

L’efecte més important, però, és l’augment de l’autoestima i per tant de la voluntat de fer valdre el recursos propis i aprofundir en el seu aprofitament sostenible i perdurable en el temps. I treballar per a fer-los conèixer i valorar tant internament com externament. El projecte, que en cas del Priorat neix i es nodreix, des de l’inici i en el seu desenvolupament, de la societat civil.

Això representa un cas excepcional en la gènesi i la formulació de la candidatura, cosa que ens beneficia de cara a la UNESCO, que valora especialment la implicació de les comunitats ens aquests processos

Aquesta característica, també representa una feina continuada per part dels impulsors de la candidatura, en diferents nivells:

Explicació i difusió interna a la societat prioratina (persones, empreses, entitats), per aconseguir implicacions, participació activa dels diferents col·lectius.

Establiment de complicitats i d’acords de col·laboració amb el món acadèmic i dels diferents especialistes (realització d’estudis, workshop, col·loquis. etc)

Suport, reconeixement i implicació de les institucions i dels representants polítics des de l’àmbit local al nacional i internacional.

Per assolir aquests objectius de difusió, implicació i compromís amb els valors del projecte, cal elaborar i dur a la pràctica un pla de comunicació, que ens permeti, en cada etapa, establir els fonaments que ens permetin avançar en el procés.

Finalment, i com a tasca fonamental, cal fer els estudis necessaris, les recerques exhaustives de la documentació existent sobre la comarca, i elaborar els materials necessaris per poder redactar el dossier de candidatura, seguint el guió definit i ben estructurat per la Convenció del Patrimoni Mundial.

prioritat_socis