BASES 2016

2a EDICIÓ CANCELADA

PROGRAMA
Dissabte 16 d’abril
08:00h Acreditacions i recollida de dorsals a LoRefugi
08:30h Obertura de la Marató Fotogràfica
21:30h Tancament de taula de lliurament d’imatges

TEMA I CONDICIONS
El tema a desenvolupar serà “Priorat, paisatge agrícola”.
Totes les fotografies que es presentin a concurs hauran d’haver estat realitzades durant les hores que dura el certamen, i preses dins l’àmbit geogràfic de la comarca del Priorat. El jurat podrà exigir informació addicional per comprovar-ho.
Per entrar a concurs, es podran presentar un màxim de 3 fotografies per participant (en format jpg). La marató finalitza a les 21:30h del dissabte 16 d’abril, però la descàrrega de les fotografies es podrà fer a partir de les 19:30 i fins les 21:30h, al bar Lo Refugi. Per facilitar les descàrregues de la targeta de memòria, caldrà que porteu el cable de la vostra càmera. També es podran entregar les fotografies mitjançant un pen drive.
Les imatges podran presentar els ajustos bàsics del revelat digital (balanç de blancs, lluminositats, contrast, saturació, reenquadrament). No s’acceptaran imatges manipulades amb programes d’edició gràfica, ni es podran afegir, esborrar ni modificar elements de la imatge original, així com tampoc fotomuntatges ni imatges compostes de diverses fotografies. El jurat podrà exigir l’arxiu raw original per a comprovar-ho.
No s’acceptaran fotografies de nius, polls ni animals en captivitat, així com tampoc aquelles on els éssers vius hagin pogut sofrir algun tipus de dany o maltractament.
Les fotografies presentades no inclouran marges, marca d’aigua ni cap tipus de signatura, així com tampoc el nom del fotògraf inclòs a les metadades de la imatge.
Els drets de les imatges presentades són dels propis autors. Els autors de les tres fotografies premiades, cedeixen els drets de reproducció no exclusius a Montsant Natura, el qual farà constar sempre el nom de l’autor.
Així mateix, les fotografies presentades s’exposaran en una galeria virtual creada al portal web de la Marató Fotogràfica del Priorat (www.fotomaratopriorat.cat), durant el període d’un any.

INSCRIPCIONS
El període d’inscripcions s’obrirà el dia 23 de març i finalitzarà quan s’hagin esgotat els 30 dorsals previstos, o en el seu defecte, el divendres 15 d’abril.
Les inscripcions es realitzaran a través del web www.fotomaratopriorat.cat
El preu d’inscripció és de 10€/persona.
La inscripció inclou una ampolla de vi DO Montsant Cap de Ruc Garnatxa del Celler Ronadelles

L’entrega de dorsals es farà el mateix dia 16 d’abril a Lo Refugi, de 8h a 8:30h. És imprescindible que tots els participants passin per la taula de l’organització abans del tret de sortida per recollir la seva acreditació i validar la seva targeta fotogràfica. Les targetes de les càmeres hauran d’estar formatejades i no podran contenir cap imatge abans de l’inici de la marató.

EL JURAT
El jurat vetllarà per l’estricte compliment de les bases del concurs i resoldrà sota el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. La seva decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de considerar desert algun dels premis en cas que les fotografies presentades no arribin a un nivell mínim de qualitat. Es valorarà, sobretot l’originalitat, la composició fotogràfica i la dificultat per aconseguir la imatge.
El veredicte del jurat s’emetrà el diumenge 17 d’abril a les 12h del migdia, a LoRefugi.

PREMIS
Els premis consistiran en:

  • 1er premi: Nit per a dues persones a CalGiral2 a la Suite Montsant amb esmorzar i un lot de vi del celler Ronadelles
  • 2on premi: Cap de setmana per a dues persones a LoRefugi i un lot de vi del celler Ronadelles
  • 3er premi: Lot de vi del celler Ronadelles

RESPONSABILITATS
En el cas que apareguin persones en primers plans a les fotografies, els autors hauran de tenir el seu consentiment, especialment si es tracta de menors. L’organització no es fa responsable de les possibles incidències en aquest sentit. L’autor de les fotografies en serà l’únic responsable.
L’Organització no es fa responsable dels danys que puguin o es puguin ocasionar els participants durant el transcurs de l’activitat.
Pel fet de participar, els concursants accepten íntegrament aquestes bases així com els drets i obligacions que se’n deriven, i de forma específica les decisions del jurat.